Wykresy unplugged

StoryVisio

Projekt zeszytu ćwiczeń o wykresach. Publikacja edukacyjna przybliżająca historię wykresów ,informacje o ich charakterze i zastosowaniu oraz praktyczne ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Dla Fundacji Smarter Poland