Trybunał Praw Człowieka

StoryVisio

Seria infografik zaprojektowana na 20  i 25 rocznicę obecności Polski w strasburskim systemie ochrony praw człowieka. Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.