Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

StoryVisio

Publikacja prezentująca 10 zasad dobrego wychowania w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

Dla Fundacji Stabilo, Fundacji na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Arkadia” w Toruniu oraz Fundacji Court Watch Polska

Broszura, plakat, rollup.