Puszcza Białowieska,

raport z dewastacji

StoryVisio

Opracowanie graficzne raportu z dewastacji Puszczy Białowieskiej. Dla Fundacji: Obóz dla Puszczy, Greenpeace, Fundacja Dzika Polska.