Infostory

Praca doktorska,  2017

Diagram podsumowujący doktorat obroniony na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod tytułem „Infografika jako narzędzie poznania świata i zrozumienia samego siebie – kiedyś i dziś”.  Strona  www.infostory.pl prezentuje przegląd przejawów komunikacji za pomocą obrazu od początków cywilizacji po dzień dzisiejszy.